Ndjekim te gjitha fazat e realizimit

 

Konsultimi

 1. Percaktimin e objektivave qe ka websajti
 2. Hartimin e projektit te detajuar me specifika.
 3. Konsultimi i vazhdueshem me klientin.

Implementimi

 1. Perceptimi grafik artistik
 2. Struktura programore dhe databaze
 3. integrimi i teknologjive te ndryshme si video streaming etj
 4. optimizimi dhe accessibility sipas standarteve
 5. Search Engine Optimization per motoret e kerkimit
 6. Analiza e rendimentit

Testimi

 1. Feedback nga klienti dhe vizitoret
 2. Permiresime te mundshme
 3. Mbikqyrje te struktures