Te gjithe projektet qe realizojme

  • Testohen me gjithe browserat me popullor ( IE6, IE7, IE8, IE9, FF3, Safari, Chrome)
  • Projektohen ne baze te standateve W3C.
  • Integrohen dhe menaxhohen me CMS-ne me popullore ne tregun Enterprise.
  • Kontrollohen dhe testohen per problemet e mundshme mbi sigurine.
  • Mirembahen ne sisteme te sigurta LINUX dhe ne infrastruktura World-Class Datacenters.