WebDesigner / Part Time ( Hene - Premte )

- Njohuri te mire ne HTML/CSS/JQuery
- te kete Njohuri te mire per Design dhe Kompozim grafik
- te kete  Njohuri per PHP/MySQL
- te jete i rregullt dhe i komunikueshem 


Kontakt:

te interesuarit te dergojne CV-ne ne: info@gorani.net

CV-ja duhet te permbaje:
- Fotografi
- Eksperiencat e punes se meparshme ( emri i firmes / pozicioni qe keni mbuluar / datat )
- 5 Websajtet me te mira qe keni realizuar dhe cfare pune keni bere ne to ( psh. HTML / DESIGN, Integrim ne CMS etj ... )